MEDLEMS BETINGELSER​

GENERELLE OPLYSNINGER

Doyoga.dk, enkeltmandsvirksomhed

CVR. nr. 33343558

c/o Anna-Sophia Klug

Nørrevænget 82

3500 Værløse

PRIMÆRE STUDIE

Vesterbrogade 69, 2 baggård

Baghuset 3 sal

1620 København V.

E-mailadresse: info@doyoga.dk

Telefonnummer: 71 99 69 90

Hos DoYoga modtages Dankort/visa-dankort, Visa, Visa Elektron, Mobilepay, Mobilepay Subscription, MasterCard, American Express, JCB, Mastro. Vi tager ikke kortgebyrer.

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan endvidere gøre indsigelse vedrørende uautoriserede debiteringer gældende over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med din kortudbyder.

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til DoYoga.dk kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan DoYoga.dk uden varsel inaktivere medlemskabet. Dette betyder ikke at det opsiges. Ved inaktivering fortsættes medlemskabet, og din forpligtelse til at betale, dog uden mulighed for booking før kortdata er indtastet.

Et medlemskab er en aftale indgået mellem medlemmet og DoYoga.dk CVR: 33343558. Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan DoYoga forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til DoYoga. Dit medlemskab i DoYoga.dk er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.

Ved misbrug af dit medlemskab kan vi opsige dit medlemskab med umiddelbar virkning, uden nogen form for tilbagebetaling. For at kunne identificere dig som medlem opbevares dine personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til DoYoga.dk på email: info@doyoga.dk.

Du er som medlem ansvarlig for, at DoYoga.dk til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse. Ved oprettelsen af et medlemskab i DoYoga.dk accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også DoYoga.dk’s gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email.

DoYoga.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Ændringer i DoYoga.dk’s medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer: -Det er nødvendigt for at sikre, at DoYoga.dk overholder lovgivningen.

Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail, ved opslag i DoYoga.dk centrene og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i §6 MEDLEMSBETINGELSER – Opsigelse. Vær opmærksom på, at der er indeværende måned plus én måned i opsigelse.

Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

Medlemskab til Studierne:

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i DoYoga.dk med det gældende opsigelsesvarsel: “indeværende måned +1”.

Online/Home Medlemskab:

Du kan til enhver tid opsige dit Home Medlemskab i DoYoga.dk med det gældende opsigelsesvarsel: “SENEST 7 dage inden månedens udgang”.

Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

En opsigelse skal ske på følgende måde:

Send en mail til info@doyoga.dk

Opsigelsen registreres fra den dag du sender mailen og herefter starter opsigelsesperioden “indeværende +1”. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette. Gem derfor din opsigelsesmail. Er du i bero når du vælger at opsige, stopper din bero fra den dato du sender mail om opsigelse og herfra gælder “indeværende måned +1”.
DoYoga forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode på almindelige abonnementer. Der er det gældende opsigelsesvarsel på “indeværende +1”. 

DoYoga.dk forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i alle Studier og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft

DoYoga.dk kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet. Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart via mail eller sms. Se også §15.

Du kan til- og afmelde hold via online-booking eller benytte vores app DoYoga.dk, det er ikke muligt telefonisk eller via mail. 
Afmeldingsfrist er:
2 timer for alle fysiske (ikke-hot) yoga timer og alle live-stream.
4 timer for hot yoga timer.

Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart til underviser, der fremmøder dig.

Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr (“bøde”) på 50 kr. Beløbet bliver automatisk trukket på din DIBS-opkrævning d. 1 i hver måned.

Klippekortmedlemskaber bliver fratrukket ét klip fra klippekortet.

Ene-lektioner og workshdshops der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra DoYoga’s side.

DoYoga kan i tilfælde af sygdom, aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og/eller sms.

Du er selv ansvarlig for at tjekke om du er på venteliste eller på selve holdet. Er du på venteliste vises det som fx (+4). Er du på venteliste og kommer på selve holdet, modtager du en sms senest 2 eller 4 timer inden holdstart. (Alt efter hvilke time du er tilmeldt)
Husk derfor at oplyse mobil nummer.

Mød kun op til holdet hvis du IKKE er på venteliste.

Du får ikke en bøde for at være på venteliste.

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet eller være i evt. aflåste skabe, idet DoYoga.dk ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af DoYoga.dk er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero i op til 4 måneder. Dette meddeles på samme måde som §14 BERO/FERIE

DoYoga.dk kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

Et DoYoga eller et DoYoga+ Medlemskab kan sættes i bero.

Min. 3 uger

Max. 4 måneder.

Et DoYoga Home/Online Medlemskab kan ikke sættes i bero. Bero meddeles via mail til info@doyoga.dk senest 7 dage før bero start.

Det er IKKE muligt at opsige sit medlemskab midt i en beroperiode. Gøres dette, regnes opsigelsesdatoen fra den dag beroperioden afsluttes og herefter opsiges det i henhold til vores betingelser. Du vil modtage bekræftelse på mail indenfor 1 måned.

DoYoga.dk har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold.

Antallet af hold afhænger af antal medlemmer. Aflysning af hold jf. §10 TILMELDING/AFMELDING AF HOLD & VENTELISTE/FREMMØDE

(Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart via mail eller sms.)

Workshops er ikke med i prisen på hverken Medlemskab eller Klippekort.

Workshops kan købes separat via Facebook eller ved at henvende sig til den underviser der holder workshoppen.

Når du har købt Workshoppen frafalder din fortrydelsesret.

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@doyoga.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os på info@doyoga.dk Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og HER

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at medlemskabet kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementsydelsen, der allerede er leveret. Er din måned betalt og har du været til yoga i denne måned, betaler du for de timer du har deltaget på, hver time svarer til beløbet for en prøvetime.

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Hvis der er noget galt med abonnementet/medlemsskabet eller hvis du ikke er tilfreds med abonnementet/medlemsskabet kan du kontakte os på info@doyoga.dk eller 71996990 Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på abonnementer. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Køb af værdibeviser via et dealsite er kun for nye medlemmer.

Køber et eksisterende medlem en deal, er DoYoga.dk i deres ret til at deaktivere det købte medlemskab eller klippekort, uden at refundere pengene.

Det er købers eget ansvar at henvende sig til Dealsitet for eventuel refundering.

Et Fri-Yoga Abonnement købt via et Dealsite, fortsætter automatisk, hvis dette ikke opsiges senest 7 dage efter at abonnementet er oprettet.

Herefter gælder samme opsigelsesfrist som §6 MEDLEMSBETINGELSER – Opsigelse.

DoYoga.dk offentliggøre ikke billeder på hjemmeside eller på sociale medier uden skriftlig tilladelse.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Dine oplysninger videregives til FlexyBox Aps CVR: 26428947 FlexyBox er vores booking og betalingssystem.

Personoplysningerne registreres hos DoYoga.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://fitness.flexybox.com/DoYoga/Registration er Mikael P. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.

Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan skrive til os på: info@doyoga.dk Du kan læse mere om DoYoga.dk’s Persondata Politik HER

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Anna-Sophia på info@doyoga.dk eller via tlf. 71996990.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.forbrug.dk Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

ER DU IKKE EN DEL AF DO YOGA ENDNU?

VELKOMMEN I DOYOGA