Betingelser

Hos DoYoga.dk modtages Dankort/visa-dankort, Visa, Visa Elektron, MasterCard, American Express, JCB, Mastro.


Tilmeld dig din yoga her / Start your yoga here

§1 MEDLEMSKAB

Et medlemskab er en aftale indgået mellem medlemmet og DoYoga.dk CVR: 33343558.
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan DoYoga forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til DoYoga.

Dit medlemskab i DoYoga.dk er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv.
Ved misbrug af dit medlemskab kan vi opsige dit medlemskab med umiddelbar virkning, uden nogen form for tilbagebetaling.
For at kunne identificere dig som medlem opbevares dine personoplysninger.
Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til DoYoga.dk på email: info@doyoga.dk.
Du er som medlem ansvarlig for, at DoYoga.dk til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og emailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i DoYoga.dk accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også DoYoga.dk's gældende regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email.

§2 MEDLEMSBETINGELSER

DoYoga.dkforbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.
De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside.

Ændringer i DoYoga.dk's medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:
-Det er nødvendigt for at sikre, at DoYoga.dk overholder lovgivningen.
-Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne.

Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i DoYoga.dk centrene og på vores hjemmeside.

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email, ved opslag i DoYoga.dk centrene og på vores hjemmeside.
Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør opsigelsesvarslet i § 4. Vær opmærksom på, at der er indeværende måned plus én måned i opsigelse.

§3 Varighed/Medlemskab

Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i DoYoga.dk med det gældende opsigelsesvarsel:
"Indeværende måned +1"
Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af dit medlemskab.

OBS! Har du tilmeldt dig en kampagne med "gratis yoga frem til xx" er du bundet til at betale 199 kr. for den første betalende måned.

Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

En opsigelse skal ske på følgende måder:
-Via email til info@doyoga.dk

-Via brev til DoYoga.dk, Nørrevænget 82, 3500 Værløse, Mrk. ”Opsigelse”.

Opsigelsen registreres fra den dag mailen modtages.
Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.
DoYoga.dk anbefaler, at du ved afsendelsen af din opsigelse via post anmoder afsendelsesstedet om en afleveringskvittering, så du kan dokumentere tidspunktet for afsendelsen af opsigelsen..

Er du i bero når du vælger at opsige, stopper din bero fra den dato du sender email om opsigelse og herfra gælder "indeværende måned +1".

DoYopga.dk forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.

§5 PRISÆNDRINGER

DoYoga.dk forbeholder sig ret til at foretage prisændringer.
Sådanne vil blive varslet ved opslag i alle Studios og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 LEDIG PLADS PÅ HOLD

DoYoga.dk kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart via mail eller sms. Se også §13.

§7 TILMELDING/AFMELDING – VENTELISTE

Du kan til- og afmelde hold via online-booking, det er ikke muligt telefonisk.

Afmeldingsfristen er: 2 timer før holdstart (gælder ALLE hold)

Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart, hvor du selv er ansvarlig for at afkrydse dig på ipad i Salen, sker dette ikke, regnes det som udeblivelse.
Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr (“bøde”) på 60 kr.
Beløbet bliver automatisk trukket på din PBS/DIBS-opkrævning d. 1 i hver måned.
Klippekortmedlemskaber bliver fratrukket ét klip fra klippekortet.
Ene-lektioner og workshops der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra DoYoga's side.
DoYoga kan i tilfælde af sygdom, aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og/eller sms.

Du er selv ansvarlig for at tjekke om du er på venteliste eller på selve holdet. Er du på venteliste vises det som fx (4). Er du på venteliste og kommer på selve holdet, modtager du en sms senest 2 timer inden holdstart. Husk derfor at oplyse mobil nummer Mød kun op til holdet hvis du IKKE er på venteliste .

§8 VÆRDIGENSTANDE

Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet eller være i aflåste skabe, idet DoYoga.dk ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af DoYoga.dk er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. DoYoga.dk tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret.
I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 PERSONDATA POLITIK OG BILLEDER

DoYoga.dk offentliggøre ikke billeder på hjemmeside eller på sociale medier uden skriftlig tilladelse.
Du kan læse DoYoga.dk's Persondata Politik HER

§11 SYGDOM

I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero i op til 3 måneder. [Center] kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§12 BERO/FERIE

Et Fri-Yoga Medlemskab eller Klippekort kan sættes i bero ved mere end 3 ugers sammenhængende ferie/sygdom og op til 4 mdr. Dette meddeles via email til info@doyoga.dk SENEST 14 dage inden bero-periodens start eller via:
mit login -> medlemskab -> bero

Det er IKKE muligt at opsige sit medlemskab midt i en beroperiode. Gøres dette, regnes opsigelsesdatoen fra den dag beroperioden afsluttes og herefter opsiges det i henhold til vores betingelser.
Du vil modtage bekræftelse på mail indenfor 1 måned.

§13 HOLD UDBUD

[Center] har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
Aflysning af hold jf. §6, (Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 2 timer inden holdstart via mail eller sms.)

§14 WORKSHOPS

Workshops er ikke med i prisen på hverken Medlemskab eller Klippekort, men skal købes separat i Webshoppen.
Tilmelder du dig Workshoppen på vores skema, kan du senest afmelde dig 5 dage inden Workshoppen. Møder du ikke op til en booket Workshop koster det 100 kr. i bøde

§15 FORTRYDELSESRET

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten frafalder dog hvis du har booket hold eller deltaget på et hold med det købte medlemskab/klippekort.

§16 KVITTERING

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§17 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§18 OPDATERING AF KORTDATA

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til [Center] kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [Center] uden varsel inaktivere medlemskabet. Dette betyder ikke at det opsiges. Ved inaktivering fortsættes medlemskabet, dog uden mulighed for booking før kortdata er indtastet.

§19 KØB VIA DEALSITE (EX DOWNTOWN)

Køb af værdibeviser via et dealsite er kun for nye medlemmer. Køber et eksisterende medlem en deal, er DoYoga i deres ret til at deaktivere det købte medlemskab eller klippekort, uden at refundere pengene.
Det er købers eget ansvar at henvende sig til Dealsitet for eventuel refundering.
Et Fri-Yoga Abonnement købt via et Dealsite, fortsætter automatisk, hvis dette ikke opsiges senest 30 dage efter at abonnementet er oprettet. Herefter gælder samme opsigelsesfrist som §4 Opsigelse.